เหรียญนิเกล20บาท

**สนใจเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ทั้งเป็นชุดและ แต่ละเหรียญโทร.0925514289 และ ID line **

 เหรียญสะสมของ สาคูไส้หมู 


                                   สาคูไส้หมูเหรียญนิเกล20บาท.jpg

                                        
            
            รายชื่อเหรียญนิเกล 20 บาท ครบชุด 69 วาระ                                                                               
1. 108 ปี กระทรวงกลาโหม                
2. 120 ปี กระทรวงต่างประเทศ            
3. 6 รอบพระพี่นาง ฯ                     
4. 50 ปี สันติภาพ                                 
5.  80 ปี กรมสรรพากร                                
6. อะกริครอล่า 6 ธ.ค.38                                     
7. 120 ปี สตง.                                           
8. 75 ปีกระทรวงพาณิชย์                      
9. 120 ปีกระทรวงการคลัง                 
10. 50ปี FAO                                
11. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน                      
12. IT                                                       
13. 100 ปีพยาบาล                                  
14. วิจัยข้าวนานาชาติ                               
15. 50 ปีกาญจนาภิเษก                           
16. 100 ปีรถไฟ                                       
17. 84 ปีธนาคารออมสิน                           
18. 50 ปี ทหารผ่านศึก                              
19. 84 ปี ตรวจเงินแผ่นดิน                        
20. 6 รอบในหลวง                                     
21. ADB                                  
22. สมมงคลฯ เท่า ร.1                 
23. 100ปี สมเด็จย่า                 
24. 84 ปี จุฬา                             
25. 72 ปีก.พ.                               
26. 100 ปี ธนบัตรออกใช้ฯ                            
27. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์             
28. 100 ปี รร.นายร้อยตำรวจ             
29. 50 พรรษา พระบรมฯ           
30. 75 พรรษา ในหลวง           
31. 80 พรรษา พระพี่นางฯ
32. 150ปี ร.5                           
33. 6 รอบ พระราชินี                   
34. 200 ปี ร.4
35. 50 พรรษา พระเทพฯ
36. 72 ปี กรมธนารักษ์
37. 100 ปี หอสมุด ฯ
38. 50 ปี ฝนหลวง ฯ
39. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ   
40. ครองราชย์ 60ปี
41. UNDP  พัฒนามนุษย์
42. 84 พรรษา พระพี่นาง ฯ
43. 75 พรรษาพระราชินี     
44. ในหลวง 80 พรรษา
45. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
46. 9 รอบนักษัตริย์
47 . WIPO
48.  84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ     
49.  พระบิดาแห่งการค้าไทย ร.3
50. 100ปี รร.วชิรวุธ
51.  80 พรรษาพระราชินี
52.  150 ปีกรมพระยาดำรงฯ
53.  150 ปีสมเด็จพระพันวัสสาฯ
54.  120 ปีพระบรมราชชนก
55.  80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
56.  60 ปี กรมพัฒนาพลังงานฯ
57. 100ปี โรงเรียนเพาะช่าง
58. 100ปี กรมทางหลวง
59. 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
60. 100 ปี ธนาคารออมสิน
61. 120 ปี พระบรมราชสมภพ ร.7
62.  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน
63.  80ปี ธรรมศาสตร์
64.  50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65.  120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก
66.  100 ปีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
67   BOI                                                                        
68   100 ปีการสหกรณ์ไทย       

69   AEC                                                                   

 

                                                               (คลิก)

**สนใจติดต่อ ID line โทร.0925514289 **
Visitors: 14,231