เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญสู้

**สนใจเหรียญวาระใด ติดต่อ ID line โทร.0925514289 **

                             

 เหรียญสะสมของ สาคูไส้หมู

 

                เหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญสู้เนื้อทองแดง เป็นเหรียญที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ "สู้"ประทับที่หลังเหรียญและ

พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่หลังเหรียญ

 เหรียญนี้ได้ผ่านพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปี 2548

                                                  (คลิก)


 

**สนใจเหรียญวาระใด ติดต่อ ID line โทร.0925514289 **
Visitors: 14,231